Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellent S.A. odbędzie się 19.05.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki w Podłężu. Porządek obrad zostanie wysłany akcjonariuszom w korespondencji elektronicznej.

Wszystkie zapytania akcjonariuszy dotyczące WZA prosimy kierować na adres: 
sekretariat@excellent.com.pl