•     ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dedykowaną kandydatom wyróżniającym się samodzielnością i zdolnościami organizacyjnymi.
 •     wynagrodzenie adekwatne do wymagań rynku pracy - trzymamy rękę na pulsie w tym ważnym dla każdego Pracownika temacie.
 •     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy.
 •     możliwość rozwoju zawodowego –  ponad 80% karier managerskich to awans naszych pracowników. Są wśród nas dyrektorzy,
  którzy zaczynali pracę od stanowiska pracownik - nie specjalista.
 •     stabilne zatrudnienie – każdy, kto rzetelnie wykonuje swoje zadania ma gwarancję pracy  - ponad 60% pracowników związanych jest
  z firmą co najmniej 15 lat.
 •     przestrzegamy zasady  równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 •     przyjazne środowisko pracy - przywiązujemy ogromną wagę do dobrej wzajemnej współpracy.
 •     karty Multisport, spotkania integracyjne.

------------------------------------------------------------------------------------------

Product Manager (kierownik produktu)

 
który będzie realizował zadania marketingowe  w branży wyposażenia łazienek  dla kanału sprzedaży B2B, działającego w oparciu o własny Salon Firmowy,  przedstawicieli regionalnych  na terenie całej Polski,   ok. 60 studiów Excellent  i ogólnopolską sieć ponad 1000 firm współpracujących oraz eksport do 20 krajów na całym świecie
 
Zakres obowiązków:
 • zarządzanie kategorią produktów, przygotowywanie i skuteczne wprowadzanie nowych produktów na rynek
 •  współtworzenie koncepcji rozwoju oraz osiągania celów zgodnie ze strategią przyjętą dla produktów
 • aktywny udział w planowaniu sprzedaży i kampanii marketingowych
 • analizowanie danych o wynikach sprzedaży, promocjach, eventach, itp.
 • monitorowanie i analizowanie działań konkurencji
   
Wymagania:
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość  branży: wyposażenie wnętrz/łazienek – mile widziana
 • bardzo dobra, czynna znajomość języka angielskiego 
 • umiejętność  analitycznego i strategicznego myślenia
 • umiejętności i doświadczenie w pracy pod presją czasu; 
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • prawo jazdy kat. B 
   
Firma oferuje: 
 •  samodzielne stanowisko,  umowa o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy , w systemie zadaniowym, 
 •  atrakcyjne wynagrodzenie , uzależnione od poziomu wiedzy i umiejętności
 •  ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dedykowaną kandydatom wyróżniającym się kreatywnością , wiedzą marketingową i  samodzielnością
 •  możliwości rozwoju , zdobywania nowych doświadczeń i kwalifikacji
 
Miejsce pracy:  Dział Marketingu w Krakowie, ul. Marcika 14C(k/Park Handlowy  „Zakopianka")
 
Prosimy o składanie aplikacji na adres: rekrutacja.marketing@excellent.com.pl
Informacja o Firmie: www.excellent.com.pl 
 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kierownik Działu HR / Kadry / Płace

 
Miejsce pracy: 
Siedziba firmy Excellent SA w : Podłęże 662  k/Niepołomic ,
 
Zakres obowiązków:
• zarządzanie pracą Działu HR/Kadry/Płace
• planowanie budżetu działu 
• aktywny  udział w planowaniu  polityki personalnej firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wynagrodzeniami  –  współpraca z Zarządem
• bieżąca współpraca z dyrektorami/managerami w tematyce zatrudniania/alokacji, rozwoju pracowników /oceny /ustania stosunku pracy
• współpraca w zakresie opracowywaniu zasad wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników
• realizowanie  procesu rekrutacji  od opracowania profilu kandydata, poprzez analizę aplikacji , prowadzenie  I etapu rozmów  kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami  i wyboru grupy docelowej przedstawionej do dalszego etapu rekrutacji - ścisła współpraca z Zarządem, dyrektorami, managerami
• nadzór nad zgodnością dokumentacji personalnej z kodeksem pracy, ustawami regulującymi ubezpieczenia umów o pracę i świadczeń pracowniczych z ZUS oraz prawem podatkowym  wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
• nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za sporządzanie list płac pracowników oraz zleceniobiorców, sporządzaniem deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych PIT
• analiza wynagrodzeń , sporządzanie raportów dla Zarządu oraz dyrektorów /managerów (program kadrowo-płacowego Pretor )
• nadzór nad Funduszem Świadczeń Socjalnych 
• nadzór nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych  GUS
• zarządzanie polityką szkoleniową, w tym: planowanie i organizacja szkoleń dla pracowników
• nadzór nad realizacją programu PPK
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi, m.in.  : ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, GUS, Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe- preferowane prawnicze,  zarządzanie personelem/kadrami
• kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem HR/ kadry/ płace
• bardzo dobra znajomość kodeksu pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
• znajomość nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacje ,szkolenia ,ocenianie)
• bardzo dobra znajomość MS Office  oraz umiejętność szybkiej adaptacji do  programu kadrowo-płacowego "Pretor”,  funkcjonującego w firmie
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
• umiejętność zarządzania personelem i doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników 
• kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla firmy i pracowników
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w obszarze HR/kadry/płace
• wysoka kultura osobista 
 
Firma oferuje:
• umowę o pracę -  docelowo  na czas nieokreślony
• wynagrodzenie uzależnione od poziomu kwalifikacji i umiejętności, do negocjacji
• samodzielne zarządzanie kilku-osobowym zespołem działu HR/kadry/płace 
• możliwość rozwoju zawodowego i  zdobywania nowych doświadczeń w kilkuset-osobowej firmie
• przyjazne środowisko pracy
• karty multisport, spotkania integracyjne (z wyjątkiem okresu pandemii)
 
Aplikacje prosimy kierować na adres : rekrutacja@excellent.com.pl
Informacja o Firmie : www.excellent.com.pl
 

------------------------------------------------------------------------------------------


KOORDYNATOR ZLECEŃ INWESTYCYJNYCH


Miejsce pracy 
Dział Sprzedaży Inwestycyjnej, ul. Marcika 14C w Krakowie

Zakres obowiązków:
•    koordynowanie realizacji zleceń inwestycyjnych w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz (mieszkania „pod klucz”), w tym: przygotowywanie ofert i kalkulacji, współpraca z projektantami w zakresie opracowywania projektu wnętrz, nadzór  nad firmami wykonawczymi w zakresie terminowości i jakości wykonywanych prac, kontrola i rozliczanie kosztów zlecenia
•    budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji  z partnerami handlowymi
•    współpraca z deweloperami, projektantami, podwykonawcami
•    pozyskiwanie  nowych firm podwykonawczych oraz  zleceń inwestycyjnych

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
•    doświadczenie w koordynowaniu projektów „mieszkania pod klucz”
•    bardzo dobra organizacja pracy własnej
•    zdolności komunikacyjne oraz predyspozycje do pracy z wymagającym klientem
•    znajomość programów : Microsoft Excel,Word

Firma oferuje:
•    umowę o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy
•    wynagrodzenie do negocjacji
•    niezbędne  narzędzia pracy, w tym samochód służbowy
•    ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dającą  możliwości  rozwoju

Aplikacje prosimy przesyłać  na adres:  rekrutacja@excellent.com.pl
Informacje o firmie: www.excellent.com.pl

------------------------------------------------------------------------------------------