•     ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dedykowaną kandydatom wyróżniającym się samodzielnością i zdolnościami organizacyjnymi.
 •     wynagrodzenie adekwatne do wymagań rynku pracy - trzymamy rękę na pulsie w tym ważnym dla każdego Pracownika temacie.
 •     zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z kodeksem pracy.
 •     możliwość rozwoju zawodowego –  ponad 80% karier managerskich to awans naszych pracowników. Są wśród nas dyrektorzy,
  którzy zaczynali pracę od stanowiska pracownik - nie specjalista.
 •     stabilne zatrudnienie – każdy, kto rzetelnie wykonuje swoje zadania ma gwarancję pracy  - ponad 60% pracowników związanych jest
  z firmą co najmniej 15 lat.
 •     przestrzegamy zasady  równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 •     przyjazne środowisko pracy - przywiązujemy ogromną wagę do dobrej wzajemnej współpracy.
 •     karty Multisport, spotkania integracyjne.

------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Handlowy - Oddział Szkła Budowlanego

 
Miejsce pracy: 
Siedziba Excellent SA w Podłężu  k/Niepołomic
 
Zakres obowiązków :
• budowanie i rozwijanie trwałych relacji  z partnerami biznesowymi, prowadzenie negocjacji handlowych, ustalanie warunków współpracy w obszarze zakupu i sprzedaży szkła budowlanego i ozdobnego
• opracowywanie strategii i planów sprzedaży w kanale B2B oraz nadzór nad ich realizacją
• analiza rynku i identyfikowanie  możliwości zakupu i sprzedaży, monitorowanie działań konkurencji
• raportowanie wyników oraz realizacji przyjętej strategii marketingowej – bezpośrednia współpraca z Zarządem (Akcjonariuszami)
• odpowiedzialność za wynik finansowy  działu handlowego 
• zarządzanie kilkunasto-osobowym zespołem pracowników, wyznaczanie celów, nadzór nad realizacją zadań, motywowanie, planowanie rozwoju
 
Wymagania :
• wykształcenie wyższe 
• bardzo dobra, praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie 
• kilkuletnie doświadczenie na analogicznym   stanowisku ,  w zarządzaniu działem handlowym  oraz zarządzaniu zespołem w obszarze handlowym
• doskonała znajomość technik negocjacyjnych oraz doświadczenie w  negocjowaniu warunków handlowych z kontrahentami
• wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, zdolność do realistycznej oceny sytuacji, orientacja na wyniki, 
• dynamizm w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, odporność na stres, wysoka kultura osobista
• bardzo dobra znajomość MS Office
 
Firma oferuje: 
• umowę o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy w  systemie zadaniowym
• bardzo dobre wynagrodzenie składające się z części gwarantowanej i prowizyjnej - do negocjacji
• niezbędne  narzędzia pracy, w tym samochód służbowy, laptop, telefon służbowy
• ciekawą tematycznie, różnorodną pracę, dedykowaną kandydatom wyróżniającym się zdolnościami managerskimi ,  handlowymi , organizacyjnymi 
• karty multisport, spotkania integracyjne (z wyjątkiem okresu pandemii)
 
Aplikacje prosimy przesyłać  na adres:  rekrutacja@excellent.com.pl
Informacje o firmie: www.excellent.com.pl 
 

------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Działu HR / Kadry / Płace

 
Miejsce pracy: 
Siedziba firmy Excellent SA w : Podłęże 662  k/Niepołomic ,
 
Zakres obowiązków:
• zarządzanie pracą Działu HR/Kadry/Płace
• planowanie budżetu działu 
• aktywny  udział w planowaniu  polityki personalnej firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wynagrodzeniami  –  współpraca z Zarządem
• bieżąca współpraca z dyrektorami/managerami w tematyce zatrudniania/alokacji, rozwoju pracowników /oceny /ustania stosunku pracy
• współpraca w zakresie opracowywaniu zasad wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników
• realizowanie  procesu rekrutacji  od opracowania profilu kandydata, poprzez analizę aplikacji , prowadzenie  I etapu rozmów  kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami  i wyboru grupy docelowej przedstawionej do dalszego etapu rekrutacji - ścisła współpraca z Zarządem, dyrektorami, managerami
• nadzór nad zgodnością dokumentacji personalnej z kodeksem pracy, ustawami regulującymi ubezpieczenia umów o pracę i świadczeń pracowniczych z ZUS oraz prawem podatkowym  wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
• nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za sporządzanie list płac pracowników oraz zleceniobiorców, sporządzaniem deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych PIT
• analiza wynagrodzeń , sporządzanie raportów dla Zarządu oraz dyrektorów /managerów (program kadrowo-płacowego Pretor )
• nadzór nad Funduszem Świadczeń Socjalnych 
• nadzór nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych  GUS
• zarządzanie polityką szkoleniową, w tym: planowanie i organizacja szkoleń dla pracowników
• nadzór nad realizacją programu PPK
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi, m.in.  : ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, GUS, Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe- preferowane prawnicze,  zarządzanie personelem/kadrami
• kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem HR/ kadry/ płace
• bardzo dobra znajomość kodeksu pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
• znajomość nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacje ,szkolenia ,ocenianie)
• bardzo dobra znajomość MS Office  oraz umiejętność szybkiej adaptacji do  programu kadrowo-płacowego "Pretor”,  funkcjonującego w firmie
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne
• umiejętność zarządzania personelem i doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników 
• kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla firmy i pracowników
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w obszarze HR/kadry/płace
• wysoka kultura osobista 
 
Firma oferuje:
• umowę o pracę -  docelowo  na czas nieokreślony
• wynagrodzenie uzależnione od poziomu kwalifikacji i umiejętności, do negocjacji
• samodzielne zarządzanie kilku-osobowym zespołem działu HR/kadry/płace 
• możliwość rozwoju zawodowego i  zdobywania nowych doświadczeń w kilkuset-osobowej firmie
• przyjazne środowisko pracy
• karty multisport, spotkania integracyjne (z wyjątkiem okresu pandemii)
 
Aplikacje prosimy kierować na adres : rekrutacja@excellent.com.pl
Informacja o Firmie : www.excellent.com.pl
 

------------------------------------------------------------------------------------------

Specjalista ds. personalnych i wynagrodzeń w Dziale HR / Kadry / Płace

 

Miejsce pracy: 
Oddział Szkła Budowlanego, siedziba Excellent SA w Podłężu k/Niepołomic, Podłęże 662A
 
Zakres obowiązków :
• kompleksowa obsługa  pracowników zgodnie z procedurami dotyczącymi  zatrudniania pracowników, alokacji personelu oraz zasadami wynagrodzenia 
• sporządzanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy , prowadzenie dokumentacji pracowników
• sporządzanie list wynagrodzeń, deklaracji ZUS i PIT 
• bieżąca obsługa programu kadrowo-płacowego Pretor , ZUS – Płatnik
• obsługa programu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) 
• wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego  
 
Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• bardzo dobra znajomość MS Office 
• umiejętność szybkiej adaptacji do  programu kadrowo-płacowego ,
• doświadczenie w pracy związanej z obsługą spraw personalnych i wynagrodzeń
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, koncentracja na zadaniach, dokładność 
• pozytywne nastawienie do współpracy z ludźmi , preferowane zachowania koncyliacyjne
• kultura osobista 
 
Firma oferuje:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - docelowo na czas nieokreślony, w  kilku-osobowym zespole
• wynagrodzenie uzależnione od poziomu kwalifikacji i umiejętności, do negocjacji
• bieżące szkolenie w zakresie obsługi programu kadrowo-płacowego Pretor oraz polityki personalnej i wynagrodzeń 
• możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych kwalifikacji 
• przyjazne środowisko pracy
• karty multisport, spotkania integracyjne (z wyjątkiem okresu pandemii)
 
Aplikacje prosimy kierować na adres : rekrutacja@excellent.com.pl
Informacja o Firmie : www.excellent.com.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

LOGISTYK - Oddział Szkła Budowlanego

Miejsce pracy:
Oddział Szkła Budowlanego, siedziba Excellent SA w Podłężu k/Niepołomic, Podłęże 662A
 
Zakres obowiązków :
• planowanie i koordynowanie utrzymywania wymaganych stanów magazynowych
• organizowanie i optymalizacja transportów towaru od dostawców szkła lub dla klientów- odbiorców na terenie Polski (logistyka wewnątrz-wspólnotowa i krajowa)
• przestrzeganie obowiązujących procedur z zakresie prowadzenia wymaganej dokumentacji -  współpraca z zespołem sprzedaży, zakupów, magazynem ,działem transportu działem satynowania szkła
• bieżąca współpraca z kontrahentami zagranicznymi
 
Wymagania :
• znajomość j.angielskiego w stopniu zapewniającym swobodną komunikację
• biegła obsługa MS Office ze  wskazaniem na Excel
• doświadczenie w pracy na stanowisku logistyka
• bardzo dobra organizacja pracy własnej  oraz nastawienie na realizację celów
• umiejętność podejmowania decyzji i odporność na stres
• zdolności komunikacyjne i negocjacyjne, nastawienie na efektywną współpracę,
• umiejętność pracy w grupie
 
Firma oferuje: 
• umowę o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z kodeksem pracy, wolne weekendy
• możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia, w charakterze dodatkowego logistyka, w logistyce zakupów lub sprzedaży w zależności od kwalifikacji
• wynagrodzenie składające się z części gwarantowanej i prowizyjnej adekwatne do wymagań rynku pracy
• niezbędne  narzędzia pracy, bardzo dobre warunki pracy .
• karty multisport, 
 
Aplikacje prosimy przesyłać  na adres:  rekrutacja@excellent.com.pl
Informacje o firmie: www.excellent.com.pl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KOORDYNATOR ZLECEŃ INWESTYCYJNYCH

Miejsce pracy 
Dział Sprzedaży Inwestycyjnej, ul. Marcika 14C w Krakowie

Zakres obowiązków:
•    koordynowanie realizacji zleceń inwestycyjnych w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz (mieszkania „pod klucz”), w tym: przygotowywanie ofert i kalkulacji, współpraca z projektantami w zakresie opracowywania projektu wnętrz, nadzór  nad firmami wykonawczymi w zakresie terminowości i jakości wykonywanych prac, kontrola i rozliczanie kosztów zlecenia
•    budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji  z partnerami handlowymi
•    współpraca z deweloperami, projektantami, podwykonawcami
•    pozyskiwanie  nowych firm podwykonawczych oraz  zleceń inwestycyjnych

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe lub średnie techniczne
•    doświadczenie w koordynowaniu projektów „mieszkania pod klucz”
•    bardzo dobra organizacja pracy własnej
•    zdolności komunikacyjne oraz predyspozycje do pracy z wymagającym klientem
•    znajomość programów : Microsoft Excel,Word

Firma oferuje:
•    umowę o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy
•    wynagrodzenie do negocjacji
•    niezbędne  narzędzia pracy, w tym samochód służbowy
•    ciekawą, różnorodną tematycznie pracę, dającą  możliwości  rozwoju

Aplikacje prosimy przesyłać  na adres:  rekrutacja@excellent.com.pl
Informacje o firmie: www.excellent.com.pl

------------------------------------------------------------------------------------------