Polityka prywatności

Polityka prywatnosci: Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym jest EXCELLENT SA  z siedzibą w Podłężu 662, 32-003 Podłęże. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji z związku z zakupem produktów lub usług Spółki, a także mogą być przetwarzane w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z rozpatrywaniem reklamacji (podstawa przetwarzania -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych).Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Spółka może powierzyć dane np. dostawcom usług serwisowych dokonujących napraw w ramach zgłoszonej reklamacji, czy przekazać korespondencję dot. reklamacji pomiędzy upoważnionymi pracownikami Spółki. 
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z reklamacją lub krócej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale nie zbędne do realizacji w/w celów. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Spółki lub na adres mailowy: ado@excellent.com.pl
 

Zgłaszanie reklamacji

Nie posiadasz lub nie pamiętasz loginu?
Skontaktuj się z serwisem 
godziny pracy (pn-pt) 8:00 - 16:00 

serwis@excellent.com.pl


 

ZGŁASZANIE REKLAMACJI PRZEZ KLIENTA DETALICZNEGO

Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie dokonać zgłoszenia gwarancyjnego online
URUCHOM FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI